tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (tPeP)

tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (tPeP)

Het Tijdschrift Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor professionals in de GGZ in Nederland en Vlaanderen die werken vanuit of affiniteit hebben met het persoonsgerichte (client centered) referentiekader.

Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie vindt haar wortels in de humanistische traditie en behoort tot één van de vier paradigma's binnen de psychotherapie. Zij benadrukt de centrale rol van beleving en emoties als hefboom van verandering, zoals onder meer uitgewerkt in focusing en emotion focused therapie. Persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie is procesgericht, gaat in op de diverse existentiële thema's, is interactioneel in haar werkwijze en staat open voor integratieve tendensen binnen de psychotherapie.

Het tijdschrift volgt de ontwikkelingen wat betreft theorievorming en toepassingen in de dagelijkse therapeutische praktijk. Relevante bevindingen uit (internationaal) onderzoek worden belicht. Het tijdschrift verschijnt viermaal per jaar.