Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie (TCgP)

Welkom

Het Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie is het wetenschappelijke tijdschrift voor de Nederlandse en Vlaamse psychotherapeuten, psychologen en psychiaters die werken vanuit het cliëntgerichte referentiekader of daarin geïnteresseerd zijn.

In het tijdschrift treft u publicaties aan op het gebied van de cliëntgerichte psychotherapie in al haar facetten: procesgericht, experiëntieel, interactioneel en integratief.

Het stelt u op de hoogte van relevante feiten en ontwikkelingen en is een forum voor discussie over psychotherapie.

Naast artikelen en een column treft u in het tijdschrift boek- en (internationale) tijdschriftbesprekingen aan.

U kunt online zoeken in alle jaargangen vanaf 1989 tot nu. Bovendien zijn van de meest recente jaargangen de publicaties als volledige tekst in PDF beschikbaar.